Đóng
vien

28/05/2019

TRUNG ƯƠNG HIỆP HỘI LÀNG NGHỀ VIỆT NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2018/NĐ-CP VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN.

Ngày 27/5/2019, ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã chủ trì cuộc họp Thường trực gồm các Phó Chủ tịch, báo Thời báo Làng nghề Việt cùng một số Ban và Trung tâm trực thuộc để triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc phát triển ngành nghề nông thôn, trong dự án bảo tồn các làng nghề truyền thống ở Việt Nam.

Thường trực Hiệp hội họp triển khai

Nhận thấy tầm quan trọng và giá trị văn hóa của các làng nghề truyền thống đối với bề dày lịch sử của đất nước, Thường trực Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã chỉ đạo sự phối hợp chặt chẽ với Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong một số nội dung:

– Cung cấp các danh sách các làng nghề là hội viên của Hiệp hội; giới thiệu danh sách một số nghệ nhân tiêu biểu thuộc lĩnh vực phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề.

– Đề xuất một số nội dung cụ thể liên quan đến việc bảo tồn và phát triển làng nghề, trong đó ưu tiên đề xuất xây dựng tiêu chí đối với các làng nghề cần bảo tồn lâu dài theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ gắn với một số dự án thí điểm về bảo tồn và phát triển làng nghề…

Thường trực Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã bàn và chỉ đạo những vấn đề cơ bản và đưa ra những quan điểm, định hướng cho kế hoạch bảo tồn:

1. Quan điểm về bảo tồn: các làng nghề truyền thống đã tạo ra rất nhiều sản phẩm không chỉ đơn thuần là trao đổi thương mại mà còn là giá trị về văn hóa và lịch sử. Đội ngũ nghệ nhân, là bí quyết và quy trình công nghệ tạo ra các sản phẩm được lưu truyền cho đến ngày nay.

2. Định hướng bảo tồn: Việt Nam là đất nước đa dạng về địa lý, phân bố dân cư, phong tục, tập quán; do đó sự phát triển nghề truyền thống cũng khác nhau theo từng khu vực. Vì vậy, việc bảo tồn nghề và làng nghề truyền thống cũng được phân theo vùng lãnh thổ để đảm bảo nguồn lực được tập trung, hiệu quả cho công tác này.

3. Tiêu chí bảo tồn: là nội dung được chú trọng nhất, Thường trực Hiệp hội đã đưa ra nhiều ý kiến, những quan điểm chủ quan; Hiệp hội Làng nghề Việt Nam quyết định sẽ sớm phối hợp tổ chức hội thảo để tập hợp thêm ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và các nghệ nhân, các chuyên gia trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn, làng nghề để xây dựng tiêu chí bảo tồn.

Việc phối hợp giữa Hiệp hội Làng nghề Việt Nam và Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ sẽ mở hướng đưa ra những bước đi thiết thực, đúng đắn nhằm gìn giữ những giá trị văn hóa, kinh tế từ ngàn năm để lại đến ngày nay.

Tin và ảnh: VĂN PHÒNG HIỆP HỘI

Chủ điểm/Sự kiện Related