Đóng
vien

05/06/2019

Trung ương Hiệp hội Làng nghề Việt Nam triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP và xây dựng chương trình hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Làng nghề Việt Nam (2005-2020)

Ngày 3/6/2019, ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã chủ trì họp Thường trực, mời Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn của Hiệp hội, cùng tham dự có các Phó Chủ tịch, báo Thời báo Làng nghề Việt để triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và xây dựng chương trình hoạt động Kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Làng nghề Việt Nam (3/2/2005 – 3/2/2020).

Cuộc họp Thường trực Hiệp hội Làng nghề Việt Nam triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ và chương trình hoạt động Kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Làng nghề Việt Nam (3/2/2005 - 3/2/2020).

Cuộc họp Thường trực Hiệp hội Làng nghề Việt Nam triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ và chương trình hoạt động Kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Làng nghề Việt Nam (3/2/2005 – 3/2/2020).

Chủ tịch và Thường trực Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã chỉ đạo sự phối hợp chặt chẽ với Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai một số nội dung:

– Cung cấp các danh sách các làng nghề là hội viên của Hiệp hội; giới thiệu danh sách một số nghệ nhân tiêu biểu thuộc lĩnh vực phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề.

– Đề xuất một số nội dung cụ thể liên quan đến việc bảo tồn và phát triển làng nghề, trong đó ưu tiên đề xuất xây dựng tiêu chí đối với các làng nghề cần bảo tồn lâu dài theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ gắn với một số dự án thí điểm về bảo tồn và phát triển làng nghề…

Hướng tới Kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội, Thường trực Hiệp hội và Hội đồng Tư vấn đã đưa ra nhận định: Trong thời gian vừa qua, T.Ư Hiệp hội Làng nghề Làng nghề Việt Nam đã định hướng và chỉ đạo bộ máy hoạt động đạt hiệu quả cao và thiết thực; thực sự là bệ phóng, tạo điều kiện cho các làng nghề phát triển; xây dựng các làng nghề trở thành tập thể có thương hiệu và bước sang thời kỳ khởi sắc, khẳng định sức sống của các làng nghề truyền thống và vị thế của Hiệp hội.

Thường trực Hiệp hội đã thống nhất đề ra những nội dung hoạt động cụ thể trong chương trình Kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy viên Thường trực Hiệp hội:

– Triển khai công tác khen thưởng nhân Kỷ niệm 15 năm thành lập.

– Phong tặng các danh hiệu làng nghề Việt Nam lần thứ 9.

– Lễ rước tôn vinh các Tổ nghề.

– Vinh danh 100 làng nghề, đơn vị kinh tế làng nghề tiêu biểu; 100 nghệ nhân cấp quốc gia và 100 sản phẩm TCMN tiêu biểu.

– Phối hợp với NXB Phụ nữ đăng tải thông tin 15 năm thành lập và phát triển trong cuốn sách “Nghề cổ – Đất Việt”, xuất bản trong năm 2019.

– Xuất bản báo Thời báo Làng nghề Việt số đặc bit và một số ấn phẩm: sách ảnh phóng sự về làng nghề, lịch năm 2020.

– Tổ chức “Giải bóng đá làng nghề Hà Nội mở rộng 2019” vào tháng 10/2019 và các chương trình Văn hóa – Thể thao, hội thảo, triển lãm hướng tới Kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội.

Tin và ảnh: VĂN PHÒNG HIỆP HỘI

Chủ điểm/Sự kiện Related