Đóng
vien

05/07/2018

Tọa đàm xin ý kiến đề xuất nội dung sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện hành

         Thực hiện Văn bản số 5092/MTTW-BTT ngày 8/6/2018 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tham gia ý kiến đề xuất nội dung sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện hành.

          Sáng nay, ngày 5/7/2018 Ban Thường trực Hiệp hội đã chỉ đạo giao Hội đồng Tư vấn Chủ trì phối hợp với Ban Tư vấn pháp luật của Hiệp hội tiến hành tổ chức buổi tọa đàm góp ý kiến về nội dung sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện hành.

C360_2018-07-05-10-48-48-087

             Các đại biểu tham dự Tọa đàm

            Tham dự có Ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Ông Vũ Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội Đồng Tư vấn của Hiệp hội, các thành viên Hội đồng tư vấn, Ban Kiểm tra và các chuyên gia, nhà nghiên cứu, …

              Tại buổi tọa đàm các đại biểu đã có những  đóng góp thẳng thắn và trí tuệ về các chương và các điều khoản cụ thể của Điều lệ.  Ban Thư ký của Hội đồng sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu, trình Lãnh đạo Hiệp hội và gửi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sớm nhất.

VP

Chủ điểm/Sự kiện Related