Đóng
vien

18/02/2020

Thường trực và Hội đồng Tư vấn Trung ương Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đánh giá hoạt động sau 15 năm thành lập và phát triển

         Được Nhà nước quan tâm, có sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch, Thường trực và Hội đồng Tư vấn; Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã tiếp tục thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội với mục tiêu “Kết nối cộng đồng làng nghề – Bảo tồn Văn hóa – Phát triển Du lịch – Hội nhập Quốc tế”; triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả và hướng về hội viên.

1,

Thường trực họp gặp mặt đầu năm

         Thường trực Hiệp hội đã duy trì sự chỉ đạo chặt chẽ và tranh thủ ý kiến của Hội đồng Tư vấn, các chuyên gia, các nhà khoa học để đưa ra những định hướng phù hợp, hoạt động thiết thực theo Điều lệ và 6 chương trình công tác; tổ chức thành công nhiều hội nghị, Hội thảo khoa học và phối hợp tổ chức nhiều sự kiện được đánh giá cao; từng bước phát triển tổ chức vững mạnh, khẳng định vai trò, vị thế của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam trong công tác bảo tồn, phát triển nghề, làng nghề truyền thống; phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện những mục tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc đã đề ra.

2

        Trong năm 2020 Hiệp hội tiếp tục triển khai chương trình “Phong tặng các danh hiệu làng nghề lần thứ IX – Năm 2020” ; triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn ; thành lập Ban Chỉ đạo do Chủ tịch làm Trưởng ban và giao cho Phó Chủ tịch Trịnh Quốc Đạt, phụ trách đào tạo cùng cơ quan văn phòng Hiệp hội xây dựng kế hoạch phối hợp với Viện Khoa học Dạy nghề thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai chương trình đào tạo ban đầu và nâng cao năm cuối cùng nghề phi nông nghiệp cho theo Quyết định 1956/QĐ-TTg sau này là Quyết định 971/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung) của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn ; phối hợp với Hội Kỷ lục gia Việt Nam xây dựng kế hoạch tôn vinh Top 100 “Báu vật nhân văn nghề truyền thống Việt Nam”; 100 “Bảo vật tinh hoa nghề truyền thống Việt Nam”; 100 “Doanh nghiệp làng nghề thành công xuất sắc”; “15 Nghệ nhân cao tuổi tiêu biểu qua các thời kỳ”; các danh hiệu “Kỷ lục Việt Nam”, “Sản phẩm độc bản tinh hoa”, bán đấu giá sản phẩm ; tổ chức và phát triển nghề tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc ít người ; hoàn tất việc thành lập Văn phòng Đại diện tại tỉnh Lào Cai và Khu vực Tây Bắc; triển khai việc thành lập VPĐD bắc miền Trung gồm các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Hội Làng nghề cắt tóc truyền thống Kim Liên, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội ; tìm hướng phát triển và ra đời “Nhà Xuất bản Làng nghề Việt Nam”.

3

         Hiệp hội Làng nghề Việt Nam được sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch, Thường trực và Hội đồng Tư vấn đã tiếp tục thực hiện theo đúng tôn chỉ, mục đích của Điều lệ, tập hợp đoàn kết các làng nghề, các tổ chức kinh tế văn hóa, các nghệ nhân trong làng nghề, phố nghề, các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà văn hóa, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo để cùng các cơ quan quản lý Nhà nước khôi phục, phát triển làng nghề… Xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường trực, Hội đồng Tư vấn, Ban Chấp hành, Văn phòng Trung ương Hiệp hội trong việc chỉ đạo và triển khai các công việc. Các hoạt động luôn hướng về hội viên, phục vụ hội viên, bảo vệ quyền lợi cho hội viên nên luôn nhận được sự hưởng ứng từ cộng động làng nghề. Qua những hoạt động thiết thực, sâu rộng, uy tín và sức lan tỏa của Hiệp hội được các cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương tôn trọng và ghi nhận; nhiều tổ chức xã hội – nghề nghiệp đánh giá cao; các cơ sở sản xuất, nghệ nhân, thợ thủ công làng nghề tín nhiệm, tin cậy, coi là mái nhà chung của cộng đồng làng nghề cả nước.

Tin, ảnh Nguyễn Hòa Bình

Tin tức Related