Đóng
vien

13/09/2017

Ra mắt Trung tâm Tư vấn Pháp luật Làng nghề

Ngày 11/9/2017, tại văn phòng Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã diễn ra lễ trao quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm Tư vấn Pháp luật Làng nghề. Tham dự buổi lễ có ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam; Vũ Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Hiệp hội Làng nghề Việt Nam; các Phó Chủ tịch Hiệp hội Tôn Gia Hóa, Trịnh Quốc Đạt, Nguyễn Ngọc Lâm cùng các vị trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Hiệp hội.

ramatTTTV

Thay mặt Thường trực Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Chủ tịch Lưu Duy Dần đã trao quyết định thành lập Trung tâm Tư vấn Pháp luật Làng nghề và lời chúc mừng tới luật sư Trương Quang Cẩn, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội, đồng thời là người phụ trách Trung tâm.

Trung tâm Tư vấn Pháp luật Làng nghề có chức năng: Trợ giúp pháp lý cho các hội viên, nghệ nhân, thợ giỏi, doanh nghiệp làng nghề…; Tư vấn pháp luật thường xuyên; Cung cấp văn bản, thông tin pháp luật cho các hội viên, nghệ nhân, thợ giỏi, doanh nghiệp làng nghề; Soạn thảo văn bản (đơn, hợp đồng và các giấy tờ khác); Đại diện pháp luật cho các hội viên, nghệ nhân, thợ giỏi, doanh nghiệp làng nghề…: Đại diện tham gia đàm phám, thương lượng, hòa giải ngoài tố tụng; Đại diện, hỗ trợ tranh tụng ctrong hoạt động tố tụng tại tòa án, trọng tài; Các hoạt động đại diện khác theo yêu cầu…

PV