Đóng
vien

24/06/2018

Ông Lưu Duy Dần tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam

Ngày 22-6, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam khóa III (nhiệm kỳ 2012-2017) tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam khóa IV nhiệm kỳ 2018-2023.

Dai-hoi-HHLNVN

Hiệp hội Làng nghề Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp phi chính phủ, phi lợi nhuận của những người và các làng nghề, phố nghề truyền thống; các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, văn hóa có tâm huyết giữ gìn, bảo tồn và phát triển các làng nghề, phố nghề ở Việt Nam. Hiệp hội Làng nghề Việt Nam ra đời và hoạt động đến nay đã được 12 năm.

Tại Đại hội lần thứ IV, Hiệp hội làng nghề Việt Nam xây dựng mục tiêu đưa Hiệp hội phát triển bền vững, trở thành mái nhà chung của làng nghề Việt; là địa chỉ tin cậy của hội viên và đại diện cho hội viên khi hoạt động trong nước và quốc tế.

Cụ thể, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam sẽ thực hiện các chương trình như: Chấn hưng và phát triển làng nghề; văn hóa và du lịch làng nghề; xúc tiến thương mại; thông tin đối ngoại.

Đặc biệt, kết nối cộng đồng làng nghề, bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch, hội nhập quốc tế… sẽ là chủ đề chính trong phương hướng hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ này.

Nguyễn Mai
Chủ điểm/Sự kiện Related