Đóng
vien

04/10/2018

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng

Vừa qua, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam nhận được thư của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng những tài liệu, hiện vật liên quan đến lịch sử hình thành, phát triển của Mặt trận.

1 2

                  Thư kêu gọi và Danh mục một số nhóm tài liệu hiện vật cần sưu tầm

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – tiền thân là Hội phản đế đồng minh ra đời ngày 18/11/1930. Từ đó đến nay, Mặt trận đã có truyền thống gần 90 năm xây dựng và trưởng thành. Tuy nhiên, đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn chưa có bảo tàng để lưu giữ, trưng bày, giới thiệu về lịch sử Mặt trận cũng như truyền thống đại đoàn kết dân tộc đến các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của việc giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có chủ trương xây dựng Bảo tàng Mặt trận. Tuy nhiên, những tài liệu, hiện vật đó hiện đang nằm ở nhiều nơi, cần được sưu tầm, bảo quản và khai thác có hiệu quả tại Bảo tàng Mặt trận. Đây là công việc quan trọng, là tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước và mai sau. Hiệp hội Làng nghề Việt Nam thông báo tới các Hội viên thuộc có các tài liệu, hiện vật hiến tặng xin được gửi về cơ quan: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam): Số 46 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39386760.

VPHH

 

Chủ điểm/Sự kiện Related