Đóng
vien

22/06/2017

Mâm đan bằng luồng, mây, giang của người Tày

Mâm đan bằng luồng, mây, giang của người Tày ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Giá: 3.000.000 đồng/chiếc

mam-2 mam-3

mam-1