Đóng
vien

20/06/2017

MAIYET

“Chúng tôi có một trực giác rằng các nghệ nhân trong việc phát triển nền kinh tế đã có một lợi thế cạnh tranh trong thời trang, nhưng họ không thể thúc đẩy chúng. Thời trang cũng tạo ra tiếng vang về mặt cảm xúc hơn nhiều các sản phẩm khác và có tỷ suất lợi nhuận lớn. Các nghệ nhân tại những nước kém phát triển là những người lành nghề hoặc có kỹ năng tốt không kém gì các đối tác châu Âu. Sự khác biệt duy nhất là định hướng thiết kế. Vậy tại sao không mang lại công việc cho những nghệ nhân, thợ thủ công này, chia sẻ với cộng đồng khó khăn dòng chảy của sự giàu có và hỗ trợ họ thoát khỏi đói nghèo? Chúng ta có thể khai thác sức mạnh của thị trường thay vì chỉ hoạt động từ thiện, để dẫn đến sự thay đổi xã hội tích cực và bền vững”. 

Maiyet-1 Maiyet-2 Maiyet-3 Maiyet-4

 

Nguồn Tạp chí Mốt Việt Nam