Đóng
vien

15/03/2021

Kết nối cộng đồng làng nghề – Bảo tồn Văn hóa – Phát triển Du lịch – Đổi mới Sáng tạo – Hội nhập Quốc tế

Phát huy kết quả đã đạt được sau Kỷ niệm 15 năm, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội IV với mục tiêu “Kết nối cộng đồng làng nghề – Bảo tồn Văn hóa – Phát triển Du lịch – Đổi mới Sáng tạo – Hội nhập Quốc tế”, phát động các phong trào hoạt động hướng về hội viên.

Vừa qua, Thường trực Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã họp triển khai một số những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

20210304_095250

Thường trực Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

họp triển khai một số những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam nhấn mạnh. Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn do dịch bệnh covid phức tạp. Để hỗ trợ và giúp các hội viên làng nghề đề nghị bám sát một số nội dung trọng tâm:  Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu tạo cơ hội để làng nghề Việt Nam có điều kiện hội nhập quốc tế ; Phát động và tổ chức Cuộc thi “Tài năng trẻ làng nghề Việt Nam” lần thứ nhất ; Phát động phong trào sáng tác sản phẩm quà tặng, sản phẩm phục vụ du lịch và đối ngoại; sản phẩm văn hóa tâm linh thuần Việt ; Phối hợp với Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Trung tâm Kỷ lục Việt Nam, Viện Độc bản Việt Nam đăng ký xác lập “Kỷ lục Việt Nam”, sản phẩm độc bản tinh hoa cho các tập thể và cá nhân là hội viên Hiệp hội.

20210304_095318

Ngoài một số mục tiêu, nhiệm vụ trên tại Hội nghị các Ủy viên thường trực cũng đề xuất một số việc cụ thể như: Đào tạo, tuyên truyền, tư vấn pháp luật, tổ chức tọa đàm, xây dựng kế hoạch xuất bản sách Nghệ nhân làng nghề Việt Nam.

Tại Hội nghị nhiều ý kiến đề xuất với Thường trực và Hội đồng Tư vấn về việc tổ chức sự kiện “Người đẹp Làng nghề Việt Nam” ; Triển khai chương trình “Tiếng hát Làng nghề lần thứ I – Năm 2021”,…

Kết luậntại  hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cho rằng cần hát huy những kết quả đạt được của năm 2020, năm 2021 là thời điểm rất quan trọng, tạo nền móng cho việc “Kết nối cộng đồng làng nghề – Bảo tồn Văn hóa – Phát triển Du lịch – Đổi mới Sáng tạo – Hội nhập Quốc tế”.

Tin bài, Ảnh: NV