Đóng
vien

09/08/2018

Hợp tác đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường Làng nghề

         Ngày 9/8/2018, tại Văn phòng Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.

1

Các đại biểu tham dự cuộc họp

          Tham dự cuộc họp có Ông Lưu Duy Dần – Chủ tịch, Ông Tôn Gia Hóa – Phó Chủ tịch Hiệp hội về phía đơn vị bạn có Ông Nguyễn Đình Hiệp – Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký, Ông Nguyễn Hoàng Long – Phó Tổng Thư ký.

           Hai bên thống nhất ký biên bản thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực hướng dẫn các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong làng nghề hướng đến việc sử dụng tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả và giảm thiểu khí thải nhà kính, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Giúp hội viên làng nghề nhận thức hơn về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Trần Na (VPHH)

Chủ điểm/Sự kiện Related