Đóng
vien

09/09/2019

Hội thảo “Một số giải pháp xử lý hiệu quả môi trường tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trong làng nghề”

        Sáng 22/8/2019, tại Đồng Kỵ – Bắc Ninh. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Ngành nghề truyền thống Việt Nam (Hiệp hội Làng nghề Việt Nam), phối hợp với Cục Công nghiệp Địa phương (Bộ Công thương) và Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “Một số giải pháp xử lý hiệu quả môi trường tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trong làng nghề”.

         Đến dự Hội thảo, có ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam ; ông Hoàng Chính Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Công thương Địa phương (Bộ Công thương) ;ông Phạm Khắc Nam, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh ; đại diện Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Văn phòng Quốc hội); Vụ Quản lý chất lượng môi trường (Tổng Cục Môi trường)… cùng nhiều đại biểu là nhà nghiên cứu, đại diện các cơ sở công nghiệp nông thôn trong làng nghề và nghệ nhân thuộc các tỉnh phía Bắc.

70246804_482345139015377_4900219494716145664_n

Đoàn Chủ tọa

           Thiện Chương trình Khuyến công Quốc gia 2019. Nhằm tháo gỡ khó khăn về xử lý môi trường tại làng nghề ; Tạo điều kiện nâng cao nhận thức về xử lý hiệu quả môi trường trong các làng nghề tại các cơ sở công nghiệp nông thôn, doanh nghiệp công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, thành viên, hội viên. Hội thảo tập trung trao đổi về các vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề; thực trạng môi trường làng nghề; pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề; giải pháp quản lý môi trường; mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn cho làng nghề ở nông thôn; chính sách bảo vệ môi trường làng nghề; việc xử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề,…

70248955_437938093732737_1190598108778594304_n

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam nhấn mạnh: cả nước có hơn 5.000 làng nghề và làng có có nghề, đã và đang tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị, tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình bảo tồn, phát triển đã gây ra nhiều hệ lụy với môi trường; môi trường nhiều nơi ô nhiễm nghiêm trọng; nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt; năng suất lao động đòi hỏi ngày càng cao, đang thách thức lớn đối với sự phát triển của các làng nghề.

          Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Quang Hùng, Vụ khoa học Công nghệ & Môi trường (Văn phòng Quốc hội) cho rằng muốn bảo vệ môi trường trong làng nghề cần có những giải pháp đồng bộ như: Rà soát lại hệ thống pháp luật nhằm hạn chế những khoảng chống, chồng chéo, bất cập và ban hành những cơ chế, chính sách mới thúc đẩy làng nghề phát triển bền vững hơn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân làng nghề và có thể tiến tới xây dựng một văn bản pháp lý cao hơn hiện nay như là Pháp lệnh hoặc Luật về phát triển làng nghề ; Quy hoạch không gian làng nghề gắn với phát triển văn hóa, với chương trình nông thôn mới, có sự hỗ trợ, liên kết giữa các sản phẩm của các cơ sở trong làng nghề, giữa các làng nghề trong cả nước và bảo vệ môi trường ; Nâng cao tay nghề, chất lượng sản phẩm làng nghề bằng cách cải tiến công nghệ, tiếp thu công nghệ tiên tiến, áp dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ; Coi trọng, nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, hộ kinh doanh cho các cơ sở trong làng nghề; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường làng nghề của cấp chính quyền địa phương.

          Theo Tiến sĩ Tôn Gia Hóa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam thì cho rằng:  để phát triển một cách bền vững thì cần kiểm soát được tốc độ phát triển phù hợp với khả năng xử lý các tác động trong quá trình sản xuất của các làng nghề. Phát triển làng nghề theo hướng du lịch sẽ đưa đến nhiều cơ hội, nhất là đối với các làng nghề truyền thống.

          Tại Hội thảo có nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị được đưa ra như: tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý hoạt động của các làng nghề; tăng cường giám sát việc phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp Bảo vệ môi trường. Xây dựng, hoàn thiện chiến lược, quy hoạch phát triển làng nghề; Hoàn thiện các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại các làng nghề. Tăng cường các biện pháp về tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề. Tăng cường công tác quản lý làng nghề một cách hiệu lực và hiệu quả; quy hoạch làng nghề, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm làng nghề truyền thống. Bổ sung cán bộ quản lý môi trường ở cấp huyện, cấp xã. Hỗ trợ di dời, cho vay vốn ưu đãi, quy hoạch quy đất tại các cụm công nghiệp làng nghề…

          Kết thúc hội thảo, ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam mong rằng sẽ có nhiều hội thảo hơn nữa được tổ chức về vấn đề làng nghề, tạo điều kiện cho các làng nghề tiếp cận với thị trường trong nước và quốc tế. Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tiếp thu ý kiến đóng góp, những kiến nghị của các vị đại biểu và sẽ có những chương trình hành động, kiến nghị đề xuất lên các cơ quan, đơn vị của Trung ương và tỉnh, thành phố để giải quyết vấn đề môi trường làng nghề hiện nay.

Nguyễn Vân

 

 

 

 

Chủ điểm/Sự kiện Related