Đóng
vien

14/09/2018

Hiệp hội Làng nghề Việt Nam ký kết hợp tác một số hoạt động 2018 với Viện Sáng tạo độc bản Việt Nam

          Chiều ngày 13//2018, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam và Viện Sáng tạo độc bản Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác một số hoạt động trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

4

Ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam ký hợp tác với Ông Lê Thanh Bình,

Viện trưởng Viện sáng tạo độc bản Việt Nam 

2

     1

        Hai bên đã thống nhất chủ trương bám sát Điều lệ (đã bổ sung và sửa đổi) của Hiêp hội Làng nghề Việt Nam và Điều lệ và chức năng của Viện Sáng tạo độc bản Việt Nam; đồng hành, liên kết lâu dài và bền vững để thực hiện mục đích của sự hợp tác giữa hai đơn vị. Cùng phối hợp khai thác, lựa chọn, xác lập, tôn vinh và tổ chức các giải thưởng trong khuôn khổ Chương trình “Kỷ lục gia Việt Nam”, “Sản phẩm Độc bản tinh hoa” nhằm tôn vinh nghệ nhân và nghề truyền thống, tôn vinh sản phẩm TCMN tinh hoa. Tổ chức các sự kiện, chương trình hội thảo, diễn đàn trong những năm tiếp theo, tạo điều kiện hội nhập, tôn vinh, quảng bá sản phẩm cho các làng nghề, phố nghề, thương hiệu nghề truyền thống và nghệ nhân bổ sung cho hoạt động chính. Báo Thời báo Làng nghề Việt và Cổng Thông tin điện tử hiephoilangnghevietnam.com là cơ quan bảo trợ truyền thông của Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị.

           Tại buổi Lễ ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam nhấn mạnh: Hợp tác hai bên với mục đích nhằm bảo tồn các sản phẩm tinh hoa văn hóa dân tộc, đẩy mạnh phát huy truyền thống sáng tạo mẫu mã tinh sảo, tinh hoa, đại diện cho hình ảnh cả cộng đồng làng nghề nói riêng và cả dân tộc Việt nói chung. Giới thiệu, quảng bá những sản phẩm độc đáo của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Nguyễn Vân

Chủ điểm/Sự kiện Related