Đóng
vien

27/05/2017

Cóm khẩu của người Tày

Cóm khẩu của người Tày ở xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Đàn ông Tày chẻ cật giang, cật mây làm nan để đan, đế làm bằng hai thanh gỗ xoan. Thường người ta làm hai ngày mới xong một cái. Làm xong, họ gác lên gác bếp để hun khói chống mối mọt và lên nước đen bóng, đẹp. Cái trong ảnh đã ám khói và bồ hóng được hai năm. Người Tày dùng đựng xôi, nhưng nó cũng rất tiện dụng, đựng trà, gia vị, hạt giống… đều hợp. Một cái cóm khẩu dùng được cả dăm, mười năm.

Com-khau-1

Com-khau-2

Com-khau-3

Com-khau-4