Đóng
vien

Làng nghề

moccongravang-1-anhdaidien

Móc cống ra… vàng

Không một bằng cấp lận lưng vậy mà dám mày mò “làm khoa học”; nhà xưởng tin hin, vốn liếng […]

Xem thêm