Đóng
vien

20/08/2020

Biểu tượng Phật giáo thông qua các sản phẩm làng nghề truyền thống

Nhằm xây dựng cơ sở khoa học, thực tiễn, kinh nghiệm bảo tồn, phát huy văn hóa Phật giáo thông qua sản phẩm làng nghề truyền thống, để lan tỏa tinh thần, biểu tượng Phật giáo trong đời sống xã hội, góp phần định hướng phát triển văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Tác phẩm “Lư hương phỏng cổ triều Nguyễn” của NGhệ nhân Phạm Văn Tuyên (Thầy Thích Chánh Tịnh)

Tác phẩm “Lư hương phỏng cổ triều Nguyễn” của Nghệ nhân Phạm Văn Tuyên

(Thầy Thích Chánh Tịnh)

Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu tôn giáo, Trung ương Hiệp hội Làng nghề Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo: “Phát huy tinh thần và biểu tượng Phật giáo qua sản phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam”.

sản phẩm Lư hương bằng chất liệu gốm của Nghệ nhân Trần Nam Tước

Sản phẩm Lư hương bằng chất liệu gốm của Nghệ nhân Trần Nam Tước

 Hội thảo sẽ tập trung thảo luận một số nội dung: Nhận diện biểu tượng Phật giáo qua tư liệu (lịch sử, khảo cổ, mỹ thuật, kinh pháp,…) ; Thực tiễn ứng dụng tinh thần và biểu tượng Phật giáo trên sản phẩm của các làng nghề truyền thống Việt Nam hiện nay ; Những giải pháp, đề xuất, khuyến nghị đối với các cấp, các ngành Trung ương và địa phương, với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam,…trong việc phát huy tinh thần và biểu tượng Phật giáo qua các sản phẩm làng nghề truyền thống.

Thời gian tổ chức dự kiến vào đầu tháng 10 năm 2020, tại Trung tâm giao lưu phố cổ, số 50 phố Đào Duy Từ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Nguyễn Vân

Chủ điểm/Sự kiện Related